လူမှုယှက်နွယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ (၁)

လူမှုယှက်နွယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဟု ပြောလိုက်လျင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို စတင်ဦးမြင်ကြပေလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟု ပြောလိုက်လျင် သူတော်စင် ဆိုသည့် စကားလုံးနှင့်လည်း ပြေးယှက်လိုက်မိသည်။ ဤတွင် သူတော်စင်ဆိုသည်ကို အကျယ် အကျယ် မပြောခင် ဗုဒ္ဓဘသာဝင်ဆိုသည်လေးကိုပဲ ပြောချင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသူမှာ လက်ရှိ ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်သူကို ဆိုလိုသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အန္တိမပန်းတိုင်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရှိရေးဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ရရေး ရောက်ရှိရေးသည် ပါရမီ မရင့်သန်သော လူတိုင်းအတွက် သို့တည်းမဟုတ် ငယ်ရွယ်နေသေးသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတွက် အလှမ်းဝေးသည်။ တကယ်လည်း ဝေးကွာလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိရေး နိဗ္ဗာန်ရရေးကိုသာ ဦးတည်ဟောပြောခဲ့လေသလားဟု မေးဖွယ်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓမည်ကဲ့သို့ နေထိုင်ခဲ့သနည်း မည်ကဲ့သို့ ဟောကြားခဲ့သနည်းကို တွေးခေါ်နည်းပေါင်းစုံဖြင့် တွေးကြည့်စေချင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မည်ကဲ့သို့ နေထိုင်သင့်သနည်း။...

Continue reading