စာနာစိတ်ဖြင့် နားထောင်ခြင်း

လူတစ်ယောက်ကို ကောင်းသည် ဆိုးသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဝေဖန်လိုက်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ အတင်းပြောခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ယူရန် ငြင်းပယ်ခြင်းသည်လည်းကောင်း သင်ကူညီဖူးသည့် အချက်အလက်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ ထုတ်ဖော်ြခင်းသည်လည်းကောင်း လူတစ်ယောက်၏ ဘဝကို သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လုပ်မိနေပြီလား။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သား၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည် သူတပါး၏ ပျော့ကွက်ကို အာရုံစိုက်မိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ မယ်လိုဒီဘီယာတီ ပြောဖူးသည်။ တဖက်ဖက်မှ ကြည့်လိုက်ခြင်းသည် သင့်အမြင်ကို ပြောင်းလဲစေသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သင့် လိုအပ်ချက်ဖြင့်သာ တပါးသူကို မဆက်ဆံသင့်ပါ။ အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေခြင်းသည် သူ၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက် လုပ်နေသည်ဟု သင်သိထားရမည်။ သင့်လိုအပ်ချက်ကြီးများကို လာရောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနေသည်ဟု မမှတ်ယူသင့်။ ဤအချက်ကို သင်အထူး အာရုံစိုက်ရမည်။ သင့်အတွက်...

Continue reading